Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Statsbudsjettet 2014: Skatte- og avgiftsforslag - en oppsummering
Avtroppende regjering har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. På skatte- og avgiftsområdet er forslagene flere enn på lenge. Her er en oppsummering.» les mer
Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer
Skattedirektoratet kommer i sin melding SKD 8/13 med en nærmere beskrivelse av de nye reglene om personallister, og gir retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr.» les mer
Fravalg av revisjon 2013
Dersom fravalg av revisjon skal meldes med virkning for regnskapsåret 2013, bør meldingen sendes elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn innen 10. desember.» les mer
Skatte- og avgiftsmessige forhold ved sponsing av veldedige organisasjoner - sosiosponsing
Artikkelen behandler skatte- og avgiftsmessige forhold ved bedrifters sponsing av veldedige organisasjoner (typisk humanitære og sosiale organisasjoner og internasjonale menneskerettighets- og solidaritetsorganisasjoner). Slik sponsing omtales også gjerne» les mer
Høring: Forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere av bygg eller anlegg
Finansdepartementet sender forslag om endringer i merverdiavgiftsloven på høring. Departementet foreslår å forenkle prosessen for å bli frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

 

» les mer
Endringene i aksjeloven gjennomføres med virkning fra 1. juli 2013
Dette gjelder alle endringer med unntak av forslaget om elektronisk stiftelse som vil gjennomføres på et senere tidspunkt.» les mer
 
Søk: